Andel företagare, Södermanlands län

Södermanlands län omfattar 6 072 kvadratkilometer landyta och har 302 566 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 8,6 procent (2022).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.