Andel företagare, Södermanlands län

Södermanlands län omfattar 6 072 kvadratkilometer landyta och har 299 401 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 5,6 procent (2019).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.