Förvärvsfrekvens, Södermanlands län

Södermanlands län är till landytan det 17:e största länet i landet. Länet består av 9 kommuner och har en landareal på 6 103 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Nyköping.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.