Förvärvsfrekvens, Södermanlands län

Södermanlands län omfattar 6 072 kvadratkilometer landyta och har 299 401 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det tredje lägsta i landet med 78,0 procent (2019).

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.