Sysselsättningsgrad, Södermanlands län

Södermanlands län omfattar 6 072 kvadratkilometer landyta och har 302 566 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det näst lägsta i landet med 79,4 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.