Andel högutbildade, Södermanlands län

Södermanlands län är till landytan det 17:e största länet i landet. Länet består av 9 kommuner och har en landareal på 6 103 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Nyköping.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.