Medianinkomst, Södermanlands län

Södermanlands län omfattar 6 072 kvadratkilometer landyta och har 299 401 invånare. Värdet för medianinkomst är nära genomsnittet med 281 402 kronor (2019).

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2019 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.