Befolkningsökning, Södermanlands län

Södermanlands län omfattar 6 072 kvadratkilometer landyta och har 299 401 invånare. Värdet för befolkningsökning är det femte högsta i landet med 2,8 procent, treårsbasis (2017-2020).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.