Företagens lönsamhet, Skåne län

Skåne län omfattar 10 965 kvadratkilometer landyta och har 1 414 324 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det fjärde lägsta i landet med 12,3 procent (2021).

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.