Anställda i länet, Skåne län

Skåne län omfattar 10 965 kvadratkilometer landyta och har 1 402 425 invånare. Värdet för anställda i kommunen är det tredje högsta i landet med 33 109 antal årsarbetande (år 2020).

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.