Andel förtidspensionärer, Skåne län

Skåne län omfattar 10 965 kvadratkilometer landyta och har 1 402 425 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det fjärde lägsta i landet med 4,1 procent (2021).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.