Nyföretagande, Skåne län

Skåne län omfattar 10 965 kvadratkilometer landyta och har 1 389 336 invånare. Värdet för nyföretagande är det fjärde högsta i landet med 11,0 per 1 000 inv, 16-64 år (2019).

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i länet i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.