Andel företagare, Skåne län

Skåne län omfattar 10 965 kvadratkilometer landyta och har 1 414 324 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,0 procent (2021).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.