Sysselsättningsgrad, Skåne län

Skåne län omfattar 10 965 kvadratkilometer landyta och har 1 414 324 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det lägsta i landet med 77,9 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.