Andel högutbildade, Skåne län

Skåne län omfattar 10 965 kvadratkilometer landyta och har 1 389 336 invånare. Värdet för andel högutbildade är det fjärde högsta i landet med 29,6 procent (2020).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.