Skattesats, Skåne län

Skåne län omfattar 10 965 kvadratkilometer landyta och har 1 402 425 invånare. Värdet för skattesats är det näst lägsta i landet med 31,81 procent (2022).

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till länet och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.