Befolkningsökning, Skåne län

Skåne län omfattar 10 965 kvadratkilometer landyta och har 1 402 425 invånare. Värdet för befolkningsökning är det femte högsta i landet med 3,0 procent, treårsbasis (2018-2021).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.