Befolkningsökning, Skåne län

Skåne län är till landytan det 10:e största länet i landet. Länet består av 33 kommuner och har en landareal på 11 035 kvadratkilometer, vilket är ungefär 3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Malmö. 1997 slogs Kristianstads län och Malmöhus län ihop till Skåne län.

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.