Befolkningsökning, Skåne län

Skåne län omfattar 10 965 kvadratkilometer landyta och har 1 389 336 invånare. Värdet för befolkningsökning är det fjärde högsta i landet med 3,3 procent, treårsbasis (2017-2020).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.