Medelålder, Skåne län

Skåne län omfattar 10 965 kvadratkilometer landyta och har 1 389 336 invånare. Värdet för medelålder är det tredje lägsta i landet med 41,0 år (2020).

Medelålder på befolkningen boende i länet den 31 december varje år.