Invånare i länet, Skåne län

Skåne län omfattar 10 965 kvadratkilometer landyta och har 1 402 425 invånare. Antalet invånare i länet är det tredje högsta i landet.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.