Andel förtidspensionärer, Östergötlands län

Östergötlands län omfattar 10 557 kvadratkilometer landyta och har 467 158 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,6 procent (2020).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.