Andel företagare, Östergötlands län

Östergötlands län omfattar 10 557 kvadratkilometer landyta och har 471 912 invånare. Värdet för andel företagare är det fjärde lägsta i landet med 5,2 procent (2021).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.