Sysselsättningsgrad, Östergötlands län

Östergötlands län omfattar 10 557 kvadratkilometer landyta och har 471 912 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det fjärde lägsta i landet med 79,5 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.