Förvärvsfrekvens, Östergötlands län

Östergötlands län omfattar 10 557 kvadratkilometer landyta och har 467 158 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det femte lägsta i landet med 78,3 procent (2019).

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.