Andel högutbildade, Östergötlands län

Östergötlands län omfattar 10 557 kvadratkilometer landyta och har 471 912 invånare. Värdet för andel högutbildade är det sjätte högsta i landet med 28,7 procent (2022).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.