Andel högutbildade, Östergötlands län

Östergötlands län omfattar 10 557 kvadratkilometer landyta och har 467 158 invånare. Värdet för andel högutbildade är det sjätte högsta i landet med 27,7 procent (2020).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.