Skattesats, Östergötlands län

Östergötlands län omfattar 10 557 kvadratkilometer landyta och har 467 158 invånare. Värdet för skattesats är det sjätte lägsta i landet med 32,78 procent (2021).

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till länet och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.