Medianinkomst, Östergötlands län

Östergötlands län omfattar 10 557 kvadratkilometer landyta och har 471 912 invånare. Värdet för medianinkomst är nära genomsnittet med 304 065 kronor (2021).

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2020 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.