Befolkningsökning, Östergötlands län

Östergötlands län omfattar 10 557 kvadratkilometer landyta och har 467 158 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 2,1 procent, treårsbasis (2017-2020).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.