Befolkningsökning, Östergötlands län

Östergötlands län är till landytan det 11:e största länet i landet. Östergötlands län består av 13 kommuner och har en landareal på 10 605 kvadratkilometer, vilket är ungefär 3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Linköping.

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.