Företagens lönsamhet, Örebro län

Örebro län omfattar 8 504 kvadratkilometer landyta och har 307 772 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det femte högsta i landet med 13,3 procent (2021).

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.