Invånare i länet, Örebro län

Örebro län omfattar 8 504 kvadratkilometer landyta och har 307 772 invånare. Antalet invånare i länet är det åttonde högsta i landet.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.