Andel förtidspensionärer, Örebro län

Örebro län omfattar 8 504 kvadratkilometer landyta och har 305 643 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,6 procent (2020).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.