Andel företagare, Örebro län

Örebro län omfattar 8 504 kvadratkilometer landyta och har 307 772 invånare. Värdet för andel företagare är det näst lägsta i landet med 7,6 procent (2022).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.