Andel företagare, Örebro län

Örebro län omfattar 8 504 kvadratkilometer landyta och har 305 643 invånare. Värdet för andel företagare är det näst lägsta i landet med 5,1 procent (2019).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.