Förvärvsfrekvens, Örebro län

Örebro län omfattar 8 504 kvadratkilometer landyta och har 305 643 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det sjätte lägsta i landet med 78,8 procent (2019).

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.