Sysselsättningsgrad, Örebro län

Örebro län omfattar 8 504 kvadratkilometer landyta och har 307 772 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,2 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.