Andel högutbildade, Örebro län

Örebro län omfattar 8 504 kvadratkilometer landyta och har 307 772 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 24,7 procent (2022).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.