Andel högutbildade, Örebro län

Örebro län omfattar 8 504 kvadratkilometer landyta och har 305 643 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 23,7 procent (2020).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.