Medianinkomst, Örebro län

Örebro län är till landytan det 13:e största länet i landet. Örebro län består av 12 kommuner och har en landareal på 8 546 kvadratkilometer, vilket är ungefär 2 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Örebro.

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2018 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.