Befolkningsökning, Örebro län

Örebro län omfattar 8 504 kvadratkilometer landyta och har 307 772 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 1,0 procent, treårsbasis (2019-2022).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.