Befolkningsökning, Örebro län

Örebro län omfattar 8 504 kvadratkilometer landyta och har 305 643 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 2,3 procent, treårsbasis (2017-2020).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.