Befolkningsökning, Örebro län

Örebro län är till landytan det 13:e största länet i landet. Örebro län består av 12 kommuner och har en landareal på 8 546 kvadratkilometer, vilket är ungefär 2 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Örebro.

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.