Anställda i länet, Norrbottens län

Norrbottens län omfattar 97 242 kvadratkilometer landyta och har 249 693 invånare. Värdet för anställda i länet är det sjätte lägsta i landet med 6 305 antal årsarbetande (år 2020).

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.