Andel förtidspensionärer, Norrbottens län

Norrbottens län är till landytan det största länet i landet. Länet består av 14 kommuner och har en landareal på 98 249 kvadratkilometer, vilket är 24 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Luleå.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.