Andel förtidspensionärer, Norrbottens län

Norrbottens län omfattar 97 242 kvadratkilometer landyta och har 249 614 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det näst högsta i landet med 5,3 procent (2020).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.