Andel företagare, Norrbottens län

Norrbottens län är till landytan det största länet i landet. Länet består av 14 kommuner och har en landareal på 98 249 kvadratkilometer, vilket är 24 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Luleå.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.