Andel företagare, Norrbottens län

Norrbottens län omfattar 97 242 kvadratkilometer landyta och har 249 177 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 8,4 procent (2022).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.