Förvärvsfrekvens, Norrbottens län

Norrbottens län är till landytan det största länet i landet. Länet består av 14 kommuner och har en landareal på 98 249 kvadratkilometer, vilket är 24 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Luleå.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.