Förvärvsfrekvens, Norrbottens län

Norrbottens län omfattar 97 242 kvadratkilometer landyta och har 249 693 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det tredje högsta i landet med 81,4 procent (2020).

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.