Sysselsättningsgrad, Norrbottens län

Norrbottens län omfattar 97 242 kvadratkilometer landyta och har 249 177 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det fjärde högsta i landet med 83,0 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.