Förvärvsfrekvens, Norrbottens län

Norrbottens län omfattar 97 242 kvadratkilometer landyta och har 249 177 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det fjärde högsta i landet med 82,0 procent (2021).

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.