Andel högutbildade, Norrbottens län

Norrbottens län är till landytan det största länet i landet. Länet består av 14 kommuner och har en landareal på 98 249 kvadratkilometer, vilket är 24 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Luleå.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.