Andel högutbildade, Norrbottens län

Norrbottens län omfattar 97 242 kvadratkilometer landyta och har 249 693 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 23,9 procent (2021).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.