Skattesats, Norrbottens län

Norrbottens län omfattar 97 242 kvadratkilometer landyta och har 249 693 invånare. Värdet för skattesats är det fjärde högsta i landet med 33,91 procent (2022).

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till länet och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.