Befolkningsökning, Norrbottens län

Norrbottens län omfattar 97 242 kvadratkilometer landyta och har 249 693 invånare. Värdet för befolkningsökning är det tredje lägsta i landet med −0,3 procent, treårsbasis (2018-2021).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.