Befolkningsökning, Norrbottens län

Norrbottens län omfattar 97 242 kvadratkilometer landyta och har 249 177 invånare. Värdet för befolkningsökning är det fjärde lägsta i landet med −0,5 procent, treårsbasis (2020-2023).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.