Befolkningsökning, Norrbottens län

Norrbottens län omfattar 97 242 kvadratkilometer landyta och har 249 614 invånare. Värdet för befolkningsökning är det lägsta i landet med −0,7 procent, treårsbasis (2017-2020).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.