Befolkningsökning, Norrbottens län

Norrbottens län är till landytan det största länet i landet. Länet består av 14 kommuner och har en landareal på 98 249 kvadratkilometer, vilket är 24 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Luleå.

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.