Invånare i länet, Norrbottens län

Norrbottens län omfattar [error, unexpected substitution definition format: 'värde|Landareal' – String cannot be of zero length. Parameter name: oldValue] kvadratkilometer landyta och har [error, unexpected substitution definition format: 'värde|Folkmängd' – String cannot be of zero length. Parameter name: oldValue] invånare. [error, unexpected substitution definition format: 'symmetrisk kommentar om aktuell

|Folkmängd

||53|Antalet invånare i länet är det [placering] i landet.' – String cannot be of zero length. Parameter name: oldValue][error, unexpected substitution definition format: 'symmetrisk kommentar om aktuell

|Största offentliga arbetsgivare;Största privata arbetsgivare

|[variabel] är [text] med [värde] anställda ([år]).

|24|[text] är [variabel] och med [värde] anställda ([år]) den [storlek] sådana bland landets län.' – String cannot be of zero length. Parameter name: oldValue][error, unexpected substitution definition format: 'symmetrisk kommentar om aktuell

|aktuell

|Värdet för [variabel] är nära genomsnittet med [värde] [enhet] ([år]).

|33|Värdet för [variabel] är det [placering] i landet med [värde] [enhet] ([år]).' – String cannot be of zero length. Parameter name: oldValue]

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.