Andel förtidspensionärer, Kronobergs län

Kronobergs län omfattar 8 423 kvadratkilometer landyta och har 202 263 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,6 procent (2020).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.