Nyföretagande, Kronobergs län

Kronobergs län omfattar 8 423 kvadratkilometer landyta och har 204 335 invånare. Värdet för nyföretagande är nära genomsnittet med 10,0 per 1 000 inv, 16-64 år (2022).

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i länet i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.