Andel företagare, Kronobergs län

Kronobergs län omfattar 8 423 kvadratkilometer landyta och har 202 263 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 5,7 procent (2018).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.