Sysselsättningsgrad, Kronobergs län

Kronobergs län omfattar 8 423 kvadratkilometer landyta och har 204 335 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,7 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.