Andel högutbildade, Kronobergs län

Kronobergs län omfattar 8 423 kvadratkilometer landyta och har 202 263 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 24,2 procent (2020).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.